Decomer Technology

Production of eco-friendly polymers


Decomer Technology OÜ
info@decomertechnology.com
+372 5236581
Tartu, Estonia

HONEYDROPS™ vees lahustuvad meeportsjonid

Honeydrops vees lahustuvad meeportsjonid muudavad meetarbimise jookides mugavaks

Rohkem infot

Bioproteiini­põhise bioplastiku pinna modifitseerimine

Projekt eelarvega 4980€ viiakse ellu perioodil 01.02.2017 - 30.06.2017
ning saab tuge EAS-i Innovatsiooniosaku toetusmeetmest

Decomer Technology OÜ

Tartu, Eesti

+372 523 65 81

info@decomertechnology.com